Bạn có biết New Zealand là nước nào không?

Những thông tin cơ bản để biết được New Zealand là nước nào New Zealand là một đảo quốc rất đẹp tại khu vực tây nam của Thái Bình Dương, sát với nước Úc. Diện tích của quốc đảo này khoảng 268 km2, gồm hai đảo lớn là đảo Nam, đảo Bắc và một số đảo nhỏ. New Zealand có khí hậu hải dương ôn hò...