Du học Hàn Quốc vựa học vừa làm thực chất là gì?

Đi du học Hàn Quốc vừa học vừa làm thực chất là gì? Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm khác những chương trình thực tập hưởng lương ở những nước khác. Lại càng không giống xuất khẩu lao động dưới danh nghĩa du học sinh. Ở Hàn Quốc, sinh viên dành thời gian rảnh rỗi ngoài giờ đến trường để làm thêm,...