Hệ thống giáo dục New Zealand

Tổng Quan Hệ Thống Giáo Dục New Zealand

New Zealand là một đất nước có một nền giáo dục chất lượng cao, hệ thống giáo dục tiên tiến với trang thiết bị hiện đại. Học sinh, sinh viên quốc tế theo học tại New Zealand sẽ được hỗ trợ tốt, và có nhiều cơ hội học tập với các khóa học đa dạng được giảng dạy […]

Trường cao đẳng Edenz

Hội thảo du học New Zealand trường cao đẳng EDENZ

1. Thoi gian: Tu ngay 19.7 – 24.7.2010
Dia diem: 33 Lac Trung, Hà Nội
2. Thoi gian: 8h00, Thu 6 ngay 23.7.2010
Dia diem: Hoi truong lon tinh Doan Bac Ninh, so 81 Le Van Thinh, TP Bac Ninh
3.Thoi gian: 8h00, Thu 7 ngay 24.7.2010
Dia diem: Nha khach Bach Dang, so 89 Bach Dang, TP Hai Duong

NZ2

Giáo dục đại học New Zealand

Mỗi trường đại học đều ấn hành một quyển sổ ghi rõ chi tiết các ngành học trong năm và thường được niêm yết tại phòng tham khảo của các thư viện công cộng hoặc có thể được mua tại các tiệm sách hay quầy sách của nhà trường. Trong sổ này cũng ghi rõ các mức học phí và yêu cầu tuyển sinh. Trong thời gian của các học kỳ khác nhau

Thu nhỏ