Làm việc trong khi đi học tại New Zealand

Sinh viên quốc tế theo học các khóa học dài hạn có thể xin phép chính quyền làm việc không quá 15 giờ một tuần trong thời gian học tập hoặc các... Read more »