Tìm hiểu về thi IELTS ở Niu Di lân

IELTS là tên viết tắt của “International English Language Testing System”, là một chương trình kiểm tra khả năng Anh ngữ của những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, dự định học tập tại các nước Anh, Canada, Úc, New Zealand…

Có 2 loại kiểm tra IELTS. Một loại là General English (tiếng Anh thông dụng), được áp dụng cho đối tượng định nhập cư và loại thứ 2 là Academic English (tiếng Anh học thuật). Cả 2 loại IELTS được chia thành 4 phần: Nghe, nói, đọc, viết. Phần Nghe, Nói ở 2 loại IELTS giống nhau nhưng phần đọc viết lại khác nhau. General English dễ hơn trong khi Academic English lại tập trung nhiều vào tiếng Anh tổng hợp.

Thời gian làm bài là 2 tiếng 45 phút. Phần Nghe 30 phút và có 40 câu hỏi phải trả lời. Phần đọc 60 phút có 40 câu hỏi phải trả lời. Phần Viết có 60 phút và sinh viên phải viết một bài luận 100 từ và bài thứ 2 có chủ đề riêng là 250 từ. Phần nói khoảng 10 đến 15 phút, yêu cầu phỏng vấn cũng như kết quả phụ thuộc vào người phỏng vấn.

Điểm cho mỗi phần từ 1 đến 9 điểm. Chấm từng phần rồi cộng lại thành tổng điểm. Thông thường, chứng chỉ IELTS có giá trị 2 năm. Bạn không thể kiểm tra IELTS lại lần nữa nếu chứng chỉ IELTS trước của bạn chưa đến 3 tháng nữa là hết hiệu lực. Kết quả kiểm tra sẽ có trong 2 tuần sau khi kiểm tra nhưng nếu trả tiền cao hơn sẽ có kết quả nhanh hơn.

Hầu hết các trường yêu cầu sinh viên phải có điểm Academic IELTS là yêu cầu về tiếng Anh. Thông thường những yêu cầu về IELTS học đại học thường là 6.0 nhưng khóa sau ĐH yêu cầu 6.5.

Ở New Zealand có 9 trung tâm kiểm tra IELTS:

1/ Christchurch Polytechnic Institute of Technology, Christchurch
2/ International Pacific College, Palmerston North
3/ Manukau Institute of Technology, Manukau
4/ Massey University English Language Centre, Palmerston North
5/ Otago Language Centre, Dunedin
6/ The University of Waikato Language Institute, Hamilton & Auckland
7/ UNITEC Institute of Technology, Auckland
8/ University of Auckland, Auckland
9/ Victoria University of Wellington, Wellington

Hầu hết các trường tổ chức thi IELTS vào thứ 7 và cách 2 đến 4 tuần tổ chức 1 lần. Sinh viên cần đăng ký bằng cách điền vào mẫu đăng ký kiểm tra (Test Registration form) có ảnh, phí kiểm tra. Vào ngày kiểm tra, sinh viên phải mang chứng minh thư hoặc passport.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *