Học bổng của chính phủ

Cơ hội học bổng Toàn phần Du học Tiến sỹ tại New Zealand

Toàn bộ học phí 3 năm chính quy, 20,500 đô (New Zealand) sinh họat phí mỗi năm, 600 đô bảo hiểm mỗi năm, 2000 đô chi phí đi lại,800 đô hỗ trợ sách và giáo trính, 500 đô hỗ trợ cho sinh viên nước khác sang học sẽ về tay bạn!

bieudo

Các hình thức học bổng tại New Zealand

TTO – Em hiện là sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã bảo lưu một năm để tìm học bổng. Em muốn biết các hình thức học bổng tại New Zealand.

Học bổng của chính phủ New Zealand

Chính phủ New Zealand, qua Cơ quan Phát triển Quốc tế New Zealand (NZAID), đã tài trợ cho Chương trình Học bổng Sau đại học NZAID. Chương trình này cấp phát các học bổng cho những sinh viên cấp sau đại học.

Thu nhỏ