Học bổng Bings dành cho ứng viên quốc tế tại New Zealand 2018

Học bổng hỗ trợ kinh phí cho các luận án về các lĩnh vực y học, khoa học thú y, nông nghiệp, tâm lý học, tâm thần học hoặc thần học. Thông... Read more »

Học bổng Chính phủ New Zealand năm 2019 chính thức “mở cửa” đón ứng viên Việt

Bắt đầu từ ngày 1/2/2018 đến hết ngày 14/3/2018, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam sẽ chính thức nhận hồ sơ ứng tuyển Học bổng Chính phủ New Zealand (New... Read more »

Học bổng THPT và Dự bị đại học từ tập đoàn ACG

New Zealand là quốc gia có mức sống cao nhất trên thế giới nhưng lại có chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều so với các nước lớn như Anh, Úc, Mỹ.... Read more »

Học bổng sau đại học New Zealand cho nhà lãnh đạo trẻ

Đại sứ quán New Zealand vừa thông báo về chương trình học bổng Asean của New Zealand cho các nhà lãnh đạo trẻ. Chương trình Học bổng Asean của New Zealand trang... Read more »

Học bổng 100% du học hè New Zealand

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam và Đại học IPC (New Zealand) cấp học bổng 100% học phí và ăn ở khi tham gia du học hè... Read more »