Dịch vụ tại New Zealand

Các dịch vụ tư vấn du học

Dịch vụ tư vấn du học. Updating ……

Form xin visa chuyển tiếp nước khác

Áp dụng cho học sinh đã học hết khoá học tiếng Anh tại New Zealand I . THÔNG TIN VỀ HỌC SINH 1. Họ và tên 2. Ngày tháng năm sinh MM / DD / YYYY 3. Địa chỉ liên lạc tại New Zealand 4. Điện thoại liên lạc tại New Zealand 5. Email 6. […]

Form đăng kí mời thăm thân

Học sinh có thể mời bố, mẹ, anh, chị em ruột sang thăm thân sau khi sang New Zealand học tập 3 tháng

Form đăng ký làm thêm

Áp dụng cho học sinh đã có IELTS 5.0 hoặc đã kết thúc khoá học tiếng Anh của một số trường New Zealand I . THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 1. Họ và tên 2. Ngày tháng năm sinh MM/ DD / YYYY 3. Địa chỉ liên lạc tại New Zealand 4. Điện thoại liên lạc […]

Form xin gia hạn visa

I. Thông tin về học sinh 1. Họ và tên 2. Ngày sinh MM / DD / YYYY 3. Địa chỉ liên lạc tại New Zealand 4. Điện thoại liên lạc tại New Zealand 5. Email 6. Số hộ chiếu/ Cấp ngày /Tại 7. Thời hạn visa: /Cấp ngày/Hạn ngày 8. Khoá học tại New […]

Form đăng kí chuyên ngành

Học sinh sau khi kết thúc khoá học tiếng thì cần đăng ký học chuyên ngành của trường đã đăng ký khi xin visa. Nếu muốn chuyển chuyên ngành khác, sang trường khác thì cần được trường đã đăng ký khi xin visa chấp nhận

Thu nhỏ